Sjukgymnastik/Fysioterapi

Från 1 januari 2014 är fysioterapeut den nya benämningen på sjukgymnasternas yrkeskår. Under en övergångsperiod kommer legitimerad fysioterapeut och legitimerad sjukgymnast att vara två olika namn på samma yrke.

Sjukgymnastik är ett kunskapsområde som beskrivs ur ett såväl medicinskt som hälsorelaterat perspektiv. Som sjukgymnast arbetar man hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

Man kan arbeta inom många olika områden exempelvis med personer som har funktionshinder som beror på sjukdomar eller skador i olika organsystem, till exempel nervsystemet eller rörelseorganen. Man kan arbeta med barn och äldre, med personer med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem. Som sjukgymnast har man ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.


På Huvudvärkskliniken gör sjukgymnasten en individuell bedömning av patienten. Vi undersöker alltid rörelseapparaten utifrån ett ortopedmedicinskt synsätt,  och behandlar sedan utifrån vår bedömning av vad som kan vara orsaken till besvären. Arbetet på kliniken präglas av en helhetssyn på människan där vi ser till både de fysiologiska och psykologiska orsakerna till ohälsan.