Hantering av personuppgifter på Huvudvärkskliniken:

Som patient på Huvudvärkskliniken ombeds du att lämna personuppgifter samt information som är relevant för att vi ska kunna hjäpa till med en så bra vård som möjligt.

Vi är legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter och lyder under de lagar som finns för sjukvårdspersonal.

Sekretessen som Patientsäkerhetslagen fastställer ger dig som patient ett starkare integritetsskydd än vad den nya GDPR-lagen gör. Vi kommunicerar inte de uppgifter som du lämnat till oss annat än till inremitterande läkare/tandläkare.

Om uppgifter lämnas till Försäkringskassan eller försäkringsbolag sker det endast i samråd med eller tillstånd från dig som patient.