huvudvärkskliniken

Huvudvärkskliniken är en sjukgymnastik/fysioterapimottagning på Södermalm med inriktning på smärtproblematik i övre kroppshalvan. Vi är för närvarande 3 sjukgymnaster som arbetar på kliniken. Vi har kompetens inom ortopedisk manuell terapi-OMT (rörelse och stödjeapparaten), barn, psykosomatisk sjukgymnastik, akupunktur, Mindfulness och kroppspsykoterapeutiska behandlingar och psykoterapi.

 

Den sjukgymnastika verksamheten är finansierad av Region Stockholm, nybesök och återbesök kostar 200 kronor. Frikort gäller om du har det. Du behöver ingen remiss för att vända dig till oss. Vi ser dock gärna att barn och ungdomar under 18 års ålder har varit hos en läkare och har en remiss.

Om du uteblir från ett besök eller lämnar sent återbud mindre än 24 timmar innan den bokade tiden så debiteras du för patientavgiften oavsett om du har frikort eller inte. Från och med 1 september 2020 så kostar uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl 400 kronor, detta är ett beslut inom Region Stockholm för att minska vårdköer. 


Information gällande besök hos oss med anledning av COVID-19 epidemin:
Har du symtom, förkylnings- eller influensasymtom så ska du stanna hemma. Avbokning kan ske kostnadsfritt, men ska ske innan den planerade besökstiden. Annars debiteras du enligt de bestämmelser ovan. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och givetvis alltid de hygienföreskrifter som Socialstyrelsen har. Vi ser gärna att du kommer ensam till kliniken om du inte behöver ha en anhörig eller ledsagare med dig. Är du mycket tidig ber vi dig vänta utanför om möjligt, detta för att undvika onödig trängsel i vårt väntrum.

Region Stockholm uppmanar från och med 19:e februari 2021, alla patienter och medföljande från 16 år och uppåt att bära munskydd vid besök i vården. Munskyddet skall bäras under hela besöket, det vill säga också i väntrummet. Handsprit ska användas före man tar på munskyddet. När man tar av det ska man sprita händerna före och efter.